El Registre de Prestadors de Serveis Professionals i la problemàtica mercantil de les Societats Professionals centren una nova sessió extraordinària de FiscalistesCEC

El secretari tècnic del REAF-Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas Luis del Amo va protagonitzar ahir dimarts 9 de setembre la primera sessió informativa extraordinària del curs dels Fiscalistes del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC).

Més de 150 economistes van assistir a una trobada presentada pel president de FiscalistesCEC Nacho Cornet i moderada per la vicepresidenta de la mateixa Comissió Carme Jover en què Luis del Amo va abordar diverses novetats i qüestions d’interès per als assessors fiscals.

En primer lloc va destacar l’obligació d’informar de determinats mecanismes transfronterers en la planificació fiscal agressiva segons estableix la directiva comunitària europea DAC6. Del Amo va recordar que aquesta directiva està inspirada en les accions del Pla BEPS de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), «les quals donaven un marc orientatiu per tal que les Administracions dissenyessin unes normes que preveiessin la declaració obligatòria d’operacions agressives amb l’objectiu de conèixer puntualment aquestes construccions, tenir una major exactitud per avaluar el risc fiscal i poder reaccionar ràpidament». Del Amo va subratllar però que «no s’establia un estàndard mínim, cosa que feia que els diferents països puguin decidir si introdueixen o no aquesta declaració obligatòria». El secretari tècnic del REAF-Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas va explicar que «la DAC6 regula l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat per introduir aquesta obligació». A més va recordar que la transposició de la Directiva a la normativa dels estats s’ha de fer abans del 31 de desembre d’enguany i que s’aplicarà a partir de l’1 de juliol de 2020, mentre que l’intercanvi d’informació entre els diversos estats membres començarà abans del 31 d’octubre de 2020.

El segon punt de la sessió extraordinària dels FiscalistesCEC va ser la normativa en el marc de la llei de prevenció de blanqueig de capital que es va aprovar el passat 4 de setembre i que obliga a empresaris autònoms i persones físiques que ofereixen serveis d’assessoria externa a empreses a inscriure’s en un registre específic. Luis del Amo va afirmar que «des del REAF considerem que la transposició de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant el Reial Decret-llei 11/2018 referent a aquesta nova obligació ha estat poc clara«. En aquest sentit va afegir que «el Consejo General de Economistas va proposar als Grups Parlamentaris un esborrany d’esmena en la convalidació d’aquest Reial Decret-llei com a Projecte de llei i diversos Grups van presentar esmenes recollint el nostre criteri». Del Amo va cloure que «no hem aconseguit tenir un criteri administratiu clar al respecte, menys en el cas de diversos registradors mercantils que s’han decantat per una interpretació literal de la norma».

A la sessió extraordinària de FiscalistesCEC protagonitzada pel secretari tècnic del REAF-Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas també es va comentar la problemàtica mercantil de les societats professionals. Segons Del Amo, les societats no professionals constituïdes abans del 15 de juny de 2007 l’objectiu social de les quals comprengui l’exercici d’activitats professionals han d’optar per una de dues solucions possibles. La primera passa per modificar els Estatuts socials per complir els requisits d’una societat professional i que figuri com a tal en el Registre Mercantil, així com registrar-se al Col·legi o Col·legis que corresponguin a l’activitat o activitats realitzades. I la segona es basa en modificar l’objecte social per definir-se com a societat de mitjans, de comunicació de guanys o d’intermediació, manifestant expressament que no és una societat professional.

Finalment, Luis del Amo va abordar l’última doctrina i jurisprudència en l’àmbit fiscal, així com els Codis de Bones Pràctiques d’Associacions i Col·legis Professionals i el de Professionals Tributaris impulsats per l’Agència Tributària (consultar aquí nota de premsa al respecte).